Hotel Summit je momentálne v rekonštrukcií.

Teší nás Vaša návšteva a záujem, žial z dôvodu rekonštrukcie hotel neposkytuje až do jej ukončenia žiadne ubytovacie, reštauračné ani iné služby.

Ďakujeme za Vaše pochopenie a trpezlivosť.

Hotel Summit ***